Valná hromada 2014

Poslední dubnová neděle patřila Valné hromadě

V neděli 27. dubna 2014 se konala další Valná hromada VK Karbo Benátky nad Jizerou, na kterou se dostavilo celkem 31 členů.

Schůzi zahájil předseda klubu Václav Němeček starší. Vedením schůze byl pověřen Jindřich Licek. Po zvolení mandátové a návrhové komise byla Valná hromada uznána za usnášení schopnou. Poté byly představeny hlavní body programu schůze včetně volby nového výkonného výboru klubu a změny stanov, které jsou nově ovlivněny změnami v občanském zákoníku platným k 1. 1. 2014.

Předseda klubu Václav Němeček st. pak celkově zhodnotil činnost klubu za uplynulou sezónu. Velice kladně byl hodnocen nárůst členské základny především v družstvech dětí a mládeže. Ten je umožněn dobrými tréninkovými podmínkami, které poskytuje benátecká sportovní hala. Velké poděkování si zaslouží také zkušení trenéři (i z řad družstva muži A), kteří se dětem pečlivě věnují. Poděkování patřilo i všem sponzorům, včetně Města Benátky nad Jizerou, kteří klub v uplynulé sezóně podporovali. Celkově byly pochváleny výsledky všech družstev, které byly později představeny jednotlivými vedoucími. Někteří členové výborně reprezentovali klub i město na soutěži Sportovec roku 2013.

Slovo poté připadlo šéftrenérovi mládeže Vladimíru Němečkovi, který zhodnotil celkově mládežnická družstva. I tady zazněla pochvala za dobré výsledky, nárůst počtu dětí především v přípravce a vynikající práci všech trenérů dětí a mládeže. Děti se velmi dobře ujaly i pomoci při extraligových zápasech. Dále byly zmíněny nejbližší akce, mezi které již tradičně patří Turnaj dětí a rodičů a letní beachkempy, které se staly velmi oblíbenými. Pak dostali slovo jednotliví vedoucí mládežnických družstev, kteří představili své výsledky a plány.

Další družstva, která se podělila o své výsledky, byly ženy A a B, muži B, muži 1. liga a extraliga muži A. Výsledky extraligového družstva byly opět předneseny předsedou klubu. Očekávání na začátku sezóny bylo veliké. Do družstva přišel zkušený nahrávač Jaroslav Škach a další noví hráči. V přípravě se dařilo. Zde bylo vyzdvihnuto vítězství v antukovém turnaji v Dřevěnicích a také v Poháru starosty města Benátky nad Jizerou. V průběhu sezóny došlo ke změně na postu trenéra. Celkově skončila sezóna 7. místem po prohře v play-off s budoucím mistrem z Českých Budějovic.

Po vyslechnutí výsledků jednotlivých družstev přistoupil Václav Němeček st. k přečtení zprávy o hospodaření klubu a zprávy revizní komise.

Důležitým bodem schůze byla i změna občanského zákoníku, která se přímo dotýká klubu a jeho stanov. Byl navržen pracovní tým, který dostal za úkol nové stanovy vypracovat. Ty by měly být schváleny na další Valné hromadě, která by se měla konat v květnu 2015.

Dále proběhly volby do výkonného výboru a kontrolní a revizní komise klubu. Nový výbor byl zvolen s dvěma novými členy a s mandátem do 30. 6. 2015. Mandát kontrolní a revizní komise je shodný s mandátem výboru. Do výkonného výboru byli zvoleni následující členové (dle abecedního pořadí): Barbora Doušová, Josef Hůlka, Jindřich Licek, Václav Němeček st., Vladimír Němeček, Jan Teubner a Dana Vernerová. Do kontrolní a revizní komise potom Jitka Majkutová, René Šádek a Petra Vernerová.

Následně proběhla krátká diskuze, kde bylo zmíněno nebezpečí, které hrozí od suchých stromů na antukových kurtech.

Jindřich Licek poté přednesl usnesení Valné hromady. Na závěr poděkoval Václav Němeček st. všem přítomným za účast a schůze byla ukončena.

 

Dana Vernerová